Nábřeží sochařů v Hradci Králové

součást programu prestižních akcí "Hradecká nábřeží"

pořádá: ....................................... Spolek hořické sochařské symposium Doručovací adresa: .............. Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové sídlo spolku: ......................................................... Luční 1984, 508 01 Hořice mail: info@symposiumhorice.cz / web: www.symposiumhorice.cz

694x422-uvod